چهارشنبه 2 خرداد 1397
ترجمه آنلاین میهن دیک، خدمات ترجمه تخصصی | MihanDic


چالش ها و راهکارهای ترجمه خبر در نشست تخصصی بررسی شد

چالش ها و راهکارهای ترجمه خبر در نشست تخصصی بررسی شد

دبیر گروه اخبار انگلیسی خبر گذاری ایرنا با اشاره به وظایف مترجم  در ترجمه اخبار انگلیسی در رسانه ها گفت : مترجم خبر در رسانه باید ضمن داشتن آگاهی و تسلط به فنون ترجمه باید از دانش کافی در مورد خبر نویسی برخوردار باشد و اجزا، عناصر و ارزش های خبری را به خوبی بشناسد. چراکه امروز لزوم آشنایی با خبر ، خبر نویسی و شگردهای آن، ترجمه خبر را متمایز کرده است. 

چالش ها و راهکارهای ترجمه خبر در نشست تخصصی بررسی شد
چالش ها و راهکارهای ترجمه خبر در نشست تخصصی بررسی شد

ارسال شده در تاریخ 1397/02/22