چهارشنبه 2 خرداد 1397
ترجمه آنلاین میهن دیک، خدمات ترجمه تخصصی | MihanDic


پیشرفت ماکروسافت در ترجمه ی ماشینی

پیشرفت ماکروسافت در ترجمه ی ماشینی

تیم تحقیقاتی ماکروسافت از  اولین سیستم ترجمه ماشینی  خود می گوید  که قادر به ترجمه مقالات خبری از زبان چینی به انگلیسی با دقتی همانند ترجمه ی انسانی می باشد. این شرکت  ادعا می کند  که  بعد از آزمایش سیستم خود با حدود 2000 جمله از روزنامه های مختلف اینترنتی   و  مقایسه ی نتایج  با ترجمه انسانی،  می توان گفت که کیفیت ترجمه ی به دست آمده با ترجمه ی انسانی برابری دارد. آنها حتی  مشاوران زبان دو زبانه ای را برای تأیید صحت  ترجمه ی ماشینی به کار گرفته اند. برای همگان جای تعجب است که چگونه ماکروسافت توانسته به این موفقیت یعنی، رفع مشکلات ترجمه ی ماشینی، دست یابد که بشر برای دهه ها به دنبال آن است.

پیشرفت ماکروسافت در ترجمه ی ماشینی
پیشرفت ماکروسافت در ترجمه ی ماشینی

ارسال شده در تاریخ 1397/02/26